Kilverbak met GPS aansturing

Om het egaliseren van percelen naar een hoger niveau te tillen heeft  loonbedrijf Oudwoude geïnvesteerd in een levelingsaansturing van de kilverbak via het Trimble FM 1000 display.

Dit display kan dienen als rechtrijsysteem en ook de aansturing naar sproeimachines, zaaimachines, hoogte regelingen  en aansturing op machines verzorgen. Verder kunnen per perceel diverse instellingen en gewasregistraties plaats vinden.

Lees het hele artikel hier